HEM

BÄTTRE VILLKOR

FÖR DEN BÄSTA

JOURNALISTIKEN

VI VILL HA BÄTTRE VILLKOR OCH ARBETSMILJÖ - BÖRJA MED  FRISKVÅRDSTIMMEN


Journalistklubben vid SVT enades på vårens årsmöte kring ett uttalande om att arbetsmiljön behöver förbättras om SVT ska vara en attraktiv arbetsgivare. 

Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Det innebär att resurserna ska anpassas till kraven i arbetet.

                                    - AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbesmiljö 9 §