MEDBESTÄMMANDE

BÄTTRE VILLKOR

FÖR DEN BÄSTA

JOURNALISTIKEN

MEDBESTÄMMANDELAGEN


SOM FACKLIG ORGANISATION HAR VI RÄTT TILL INFLYTANDE ÖVER ARBETSVILLKORENLön och villkor regleras dels i lag och dels i avtal. Hur länge får du arbeta? Hur mycket semester har du? Hur stor är ersättningen när du arbetar på obekväm arbetstid? Vad får du i föräldralön? När måste chefen ha gett dig ett schema? Svaren på frågorna är resultat av förhandlingar mellan arbetsgivaren och facket och regleras i kollektivavtalet och även i lokala avtal på SVT.


Genom facket har du också rätt att tycka till om arbetsvillkoren i vardagen. Arbetsgivaren är skyldig att förhandla med journalistklubben innan företaget fattar beslut om viktigare förändringar av sin verksamhet eller viktiga förändringar för enskilda medarbetare.