PROGRAMANSTÄLLNING

TRYGGARE ANSTÄLLNINGAR GER BÄTTRE JOURNALISTIK

PROGRAMANSTÄLLNING

LITEN GUIDE FÖR PROGRAMANSTÄLLNING


I och med det nya kollektivavtalet 2017 ändras reglerna för dig som är programanställd.


Programanställningen ändras till fyra år

Programanställningens regler är nu lika oavsett fackförbund. Det betyder att du kan bli anställd upp till 48 månader (fyra år) under en period om fem år. Efter fem år från första anställningsdagen kan du aldrig mer vara programanställd.


De nya reglerna gäller alla som får ett nytt kontrakt efter 1 juli 2017. Det spelar ingen roll om du varit medlem tidigare eller om du haft kontrakt innan eller inte. Dina tidigare anställningsdagar räknas från och med nu som om de nya reglerna funnits hela tiden. De ”gamla” dagarna räknas alltså in i de 48 månader som du nu kan vara programanställd.


Kan du gå med i SJF?

Ja, nu kan du gå med, eller fortsätta som medlem utan att behöva fundera, och ha samma möjligheter att bli erbjuden en programanställning.


Inga uppehåll över julhelgerna

Det får inte vara uppehåll i programanställningskontraktet strax före jul till strax efter trettonhelgen om du ska fortsätta som programanställd.


Kan jag vara vikare och sedan programanställd?

Nej, om det inte är en kort period. I dagsläget finns ingen exakt tid fastställd. Men ett sommarvikariat på tre månader brukar vara okej. Vi hoppas göra en tydlig överenskommelse med arbetsgivarsidan om exakt tid som är okej innan en programanställning. Idag varierar detta beroende på chef som anställer.


Kan jag bli in-lasad på programanställning?

Nej. Detta är borttaget.


Kan jag vara vikarie eller annan visstidare efter en programanställning?

Ja. Det finns inget hinder att ta vilken anställning som helst. Däremot anser vi att det inte är vare sig rimligt eller ansvarsfullt att någon är anställd på visstidsanställningar i mer än fem år utan att tillförsäkras en tillsvidareanställning. 


Vad händer om jag är programanställd mer än 48 månader?

Om du säger till så blir du tillsvidareanställd.


Hur långt eller kort får ett programanställningskontrakt vara?

Från en dag till fyra år. Men det vanliga är några månader upp till ett år.


Kan du säga upp en programanställning?

Nej, inte om du inte avtalat om det speciellt. Däremot kan du och chefen alltid komma överens om att gemensamt bryta kontraktet.


Är du in-lasad tack vare gamla programanställningen?

Du fortsätter att vara in-lasad och har förtur precis som tidigare.


Begrepp:

In-lasad och förtur är samma sak.

Visstidsanställning = alla anställningar som inte är tillsvidare.