LÖNEPROCESSEN

VAD ÄR

RÄTT LÖN?

LÖNEN SÄTTS ÅRET OM

NYANSTÄLLDSKA DU BÖRJA PÅ SVT? PRATA MED DITT LOKALA FACKOMBUD!


Innan du förhandlar om din kommande lön rekommenderar vi att du pratar med journalistklubbens representant där du ska arbeta. Han eller hon kan hjälpa dig med skapa dig en bild av hur löneläget ser ut och vad du kan begära i förhandlingen. Vem du ska prata med anges vanligtvis i jobbannonsen. Är du osäker kan du ringa till Journalistklubbens kansli. Om du vill söka själv i lönestatistiken kan du trycka på knappen nedan.

LÖNEN SÄTTS I EN EN STÄNDIGT PÅGÅENDE PROCESS


Vad du får för lönehöjning ska avspegla dina prestationer mellan revisionstillfällena, som vanligtvis sker en gång om året. Det är arbetsgivaren som sätter lönen. Journalistklubbens roll är att kontinuerligt föra dialog med företaget kring vilka kriterier som ska ligga till grund för löneökningar och sedan säkerställa att den överenskomna processen och löneavtalet följs.


Den individuella lönen och löneutvecklingen grundas på

  • verksamhetens krav
  • arbetsuppgifternas innehåll, svårighetsgrad och ansvar
  • uppnådda resultat jämförda med uppsatta mål
  • individuell kompetens och engagemang
  • förmåga att utveckla verksamheten
  • marknadskrafterna