VILLKOR

ETT GOTT JOBB

KRÄVER EN

GOD ARBETSMILJÖ

ARBETSMILJÖN

UNDER 2016 KOM EN NY ARBETSMILJÖFÖRESKRIFT SOM REGLERAR VAD SOM GÄLLER FÖR ARBETSMILJÖN


I och med att arbetsmiljöverket gav ut föreskriften  Organisatorisk och social arbetsmiljö blev arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön tydligare. I 10 § fastslås följande:


Arbetsgivaren ska se till att arbestagarna känner till


  1. vilka arbetsuppgifter de ska utföra,
  2. vilket resultat som ska uppnås med arbetet,
  3. om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på och i så fall hur,
  4. vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när tillgänglig tid inte räcker
  5. till för alla arbetsuppgifter som ska utföras, och
  6. vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet.


Arbetsgivaren ska därutöver säkerställa att arbetstagarna känner till vilka befogenheter de har enligt punkterna 1–5.