FLEXPENSION

FÖRUTSÄTTNINGAR

FÖR LIVSKVALITET

UTANFÖR ARBETET

FLEXPENSION

I OCH MED KOLLEKTIVAVTALET SOM TECKANDES 2017 HAR DU SOM ARBETAR PÅ SVT FLEXPENSION


Vad är flexpension?

Flexpension består av två delar:


1. Mer pengar

Du får mer pengar till din tjänstepension. Den ITP-avsättning som arbetsgivaren redan gör idag byggs på med avsättningarna till flexpension. För perioden 2017-2019 blir de individuellt garanterade avsättningarna till flexpension 0,5 procent av din lön.


Därefter ska de byggas upp till samma nivå som för de anställda inom industrin, med tre års fördröjning. 2019 kommer avsättningarna inom industrin att vara 1,2 procent, det är den lägsta nivån flexpensionen kan hamna på för Journalistförbundets medlemmar . Maximalt kan de bli 2,0 procent.


2. Möjlighet till mer fritid mot slutet av arbetslivet

Flexpensionens andra del handlar om en stärkt möjlighet att gå ned i tid mot arbetslivets slut (från 62 års ålder), utan minskning av tjänstepensionsavsättningar.


Ökade tjänstepensionsavsättningar tidigare under arbetslivet gör också att fler personer har råd att arbeta mindre mot slutet av arbetslivet.


Oavsett om du väljer att jobba heltid ända fram till 65 års ålder, eller gå ner i tid vid arbetslivets slut, så får du den kompletterande avsättningen till tjänstepensionen. Förmånerna är oberoende av varandra.


Varför är flexpension viktigt?


1. Det behövs högre tjänstepension på grund av att vi lever allt längre.

Den allmänna pensionen kommer att ge en allt mindre andel av slutlönen, vilket gör ökad tjänstepension viktigare.


2. Flexpension garanterar ökade pensionsavsättningar för alla och höjer kollektivavtalens värde.

Oavsett vilken löneökning du får förstärks din pension. Det gäller även vid helt utebliven lönehöjning. Hela kollektivavtalets värde ökar när de individuellt garanterade tjänstepensionsavsättningarna går från 4,5 procent till på sikt 4,5 + 2,0 procent.


3. Du får mer pension för de pensionspengar som betalas in.

Förvaltningsavgifterna i den kollektivavtalade pensionen är mycket lägre än för en privat pensionslösning, vilket ger mer pension för de pengar som betalas in för dig. Privata alternativ blir dyrare.


4. Det ger en möjlighet att orka jobba längre eller att få mer tid till annat.

Flexpension gör att dina behov i högre grad kan få styra över hur mycket du jobbar mot slutet av arbetslivet.Hur fungerar flexpension?


• Insättning av pensionspremier

Din arbetsgivare kommer att betala in den kompletterande premien till det befintliga tjänstepensionssystemet, ITP. Om du har ITP1 (född 1979 eller senare) placeras pengarna i den lösning du har för den valbara delen av ITP1 där du väljer mellan fondförsäkring eller traditionell försäkring. Om du har ITP2 (född 1978 eller tidigare) går de till din premiebestämda ITPK.

Inbetalningarna till tjänstepensionen ITP gäller från den dag du börjar på en arbetsplats med kollektivavtal. Avsättningen sker från 25 års ålder tills du fyller 65 år, så länge du jobbar kvar under den tiden. De inbetalade pengarna är knutna till dig som individ och finns kvar i tjänstepensionssystemet även om du byter arbete.


• Gå ner i arbetstid

Du kan ansöka om att gå ner i arbetstid från den månad du fyller 62 år.

Senast sex månader innan din nya arbetstid ska börja gälla behöver du lämna in en skriftlig ansökan till din arbetsgivare, där du också anmäler önskad sysselsättningsgrad (hur många procent du vill gå ner i arbetstid).

Du och arbetsgivaren behöver komma överens om hur mycket du kan gå ner i tid. Skulle ni inte vara överens kommer utgångspunkten i en förhandling att vara en sysselsättningsgrad på 80 procent. Du får fortsatt fulla inbetalningar av tjänstepension, trots att du gått ner i tid, fram till att du fyller 65 år.

För att arbetsgivaren ska kunna säga nej, krävs det att den nya sysselsättningsgraden medför betydliga störningar för verksamheten. Arbetsgivaren måste kunna redovisa skälen. Om arbetsgivaren skulle avslå din ansökan kan Journalistförbundet förhandla för dig.


• Avstå flexpension?

Det är möjligt för dig att vid ett tillfälle per anställning avstå från flexpension.

Om du avstår får du en höjning av den fasta kontanta lönen med motsvarande

den aktuella kollektiva avsättningsnivån för flexpension, för 2017 innebär det alltså 0,2%.


Vid de kommande framtida avsättningarna till flexpension är du som avstått inte garanterad någon höjning.

Är du befintligt anställd kan du avstå från flexpension genom att lämna besked om det under perioden 1 november 2017 till 28 februari 2018.

Nyanställda kan lämna besked om att avstå från flexpension tidigast vid tillträdesdagen och senast två månader därefter.

De som under anställningen fyller 25 år kan lämna besked om att avstå från flexpension under två månader efter 25-årsdagen.